Obytné domy úředníků na Partyzánském náměstí

 • Description Zástavba centra města se v meziválečné době rozšiřovala směrem k Přívozu i podél Sokolské třídy. Areál obytných domů pro úředníky má podobu areálu tvořeného zděnými domy s dekorativně pojednanými fasádami. Ústřední prostor tvoří trojice domů kolem nádvoří, jež je vymezeno přízemním provozním objektem na prohnutém půdorysu s osově umístěnou branou. V budově, otevírající se do ulice a přilehlého parku výkladci se segmentovými záklenky, jsou umístěny obchodní místnosti. Obytné zděné nájemné bytové domy jsou třípatrové, završené zvalbenými střechami. Na střeše středního domu je osazena oktogonální oplechovaná věžička. Průčelí domů jsou řešena v tradičních formách s lizénovým řádem a s expresivními i tradičními prvky v podobě zahrocených frontonů. Dispozice domů jsou dvoutraktové.
 • Year 1925–1926
 • Top 111 ne
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.847342
 • Longitude 18.285866
 • Address Partyzánské nám. 1735/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek