Obchodní dům Heinricha Schnitzera

 • Description Čtyřpatrový obchodní dům v řadové zástavbě je příkladem monofunkčního obchodního domu. Tento typ staveb vznikl v průběhu 19. století v západní Evropě a v Severní Americe. Vyvinul se s ohledem na specializaci a rostoucí význam obchodu v důležitých hospodářských centrech. Dům se vyznačuje užitím železobetonové skeletové konstrukce, jež rytmizuje interiér, například stropy člení příčně orientované železobetonové trámy. V zadní části dispozice je situováno trojramenné železobetonové schodiště s kovovým zábradlím, propojující všechna podlaží domu. Uliční trojosé symetrické průčelí je v přízemí a patře zcela prosklené, aby umožnilo chodcům pohled do interiéru a obchodníkovi nabídlo možnost vystavit prodávané zboží. Průčelí v druhém a třetím patře rozšiřuje trojboký arkýř. Fasádu završuje barokně modelovaný štít. Jedná se o příklad prekonstruktivistické architektury s průčelím ozdobeným formami na pomezí vegetabilní a geometrické secese.
 • Year 1911–1912
 • Top 111 ano
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.834999
 • Longitude 18.291332
 • Address 28. října 186/30, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek