Nájemní dům Andrease a Berty Manských

 • Description Třípatrový nájemní obytný dům s obchodním parterem v řadové zástavbě Nádražní ulice představuje kvalitní příklad geometrické secese s výrazným dekorativním akcentem a organickými tvary, patrnými v řešení uličního průčelí. Do ulice se obrací pětiosým průčelím s dvojicí jednoosých arkýřů, uvozujících střední osu průčelí. Parter byl novodobě upraven, avšak jeho řešení navazuje na původní kompozici. Průčelí vyšších podlaží s lizénami a s geometrickým vertikálním odstupňováním arkýřů završeno vlysem se šachovnicovým dekorem a korunní, dvojitě zahrocenou římsou a atikovým štítem. V parapetech oken druhého a třetího patra se objevují koncentrické čtverce, po stranách oken arkýřů pak čabraky a pod korunní římsou oválné výplně. Dispozice domu je dvojtraktová s dvojramenným schodištěm orientovaným do dvora. V parteru původně fungovala Křižánková vinárna, později změněná na restauraci U Křižánků.
 • Year 1906–1907
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.836099
 • Longitude 18.286477
 • Address Nádražní 1325/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek