Kancelářský a obytný dům / Čedok

 • Description Zástavba proluky zvané „Míček“ představovala velký úkol a přinesla do centra Ostravy jeden z nejlepších domů, vystavěných na přelomu 60. a 70. let minulého století. Šestipatrový dvojkřídlý dům s plochými střechami začlenil jeho autor mezi domy z meziválečného období tak, že zacelil domovní blok. Dům je rozdělen do dvou bloků v ulicích Nádražní i Jurečkově, propojených parterem. Původně se v něm nacházela velkoryse řešená cestovní kancelář firmy Čedok a pasáž, v současnosti zde funguje drogerie a pasáž slouží jen ve vyhrazené hodiny. Mezonetové byty ve vyšších podlažích jsou přístupné pavlačemi. Byty se obracejí do obou ulic nakoso orientovanými balkony, francouzskými a obdélnými okny. Domovní vstup z Nádražní ulice je v kompozici průčelí vyznačen postranní vertikální osou, obloženou kamennými deskami a prolomenou horizontálními okny. Parter s velkými prosklenými výkladci je obložen kamenem, vyšší části fasád jsou omítnuty břízolitem. Dům představuje jeden z nejhodnotnějších projevů pozdního internacionálního stylu s dozníváním „bruselu“ v centru Ostravy.
 • Year 1967–1975
 • Top 111 ano
 • Epoch 1961–1970
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.834746
 • Longitude 18.287416
 • Address Nádražní 2785/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek