Obytný a obchodní dům společnosti Melantrich

 • Description Pětipatrový nájemní dům na půdorysu ve tvaru U zformoval severní stranu Umělecké ulice. Průčelí domu tvoří jednotně pojatý parter, upravený v 60. letech minulého století. Do Nádražní ulice je parter prosklený, v ulici Umělecké zdoben cenným strukturálním betonovým reliéfem Jana Koblasy a do Jurečkovy ulice s výrazně předsazenou markýzou. Hmota vyšších podlaží je vysunuta před linii parteru v podobě mělkých arkýřů s horizontálně komponovanými okny. Horní část hmoty domu na křížení ulic Nádražní a Umělecké má zaoblené nároží, jež je zdůrazněno římsami. V úrovni posledního ustupujícího podlaží se po obvodu celého domu nachází průběžná terasa, přístupná z malometrážních bytů. Dům představuje hodnotný příklad polyfunkční funkcionalistické architektury s expresivními prvky a s přestavbou parteru v intencích bruselského stylu. Na přestavbě parteru pro Československé aerolinie se podílel koncepčně i architekt Karel Filsak, jenž měl na starosti návrhy regionálních poboček Čsl. aerolinií a spolupracoval s výtvarnými umělci (např. J. Koblasa).
 • Year 1932–1933, 1963–1965
 • Top 111 ne
 • Epoch 1931–1940
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.834436
 • Longitude 18.287708
 • Address Umělecká 2, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek