Anglo-československá banka

 • Description Čtyřpatrový, původně bankovní dům, se nachází v řadové zástavbě. Jedná se o typickou realizaci architekta Josefa Gočára pro uvedenou finanční instituci, v níž uplatnil tehdejší kubistický formový aparát a propojil jej s klasicistní kompozicí. Architektura je to robustní, s kubizujícími přízedními polosloupy s hranolovými hlavicemi a jednoduchou korunní římsou. Uliční devítiosé symetrické průčelí s naznačeným parterem o dvou podlažích završeno korunní římsou a pultovou střechou, která z ulice vytváří iluzi tradiční sedlové střechy. Střední části průčelí dominuje pětiosý portikus, otevřený ve třech osách vstupními dveřmi s motivem mříží, tvarovaných do oblouků. Okna parteru jsou také opatřena kovovými mřížemi s obloučkovým tvarováním, představujícím kontrapunkt k ortogonálním formám zděných partií průčelí. Další součástí kubisticky odvozených forem jsou obdélná a mírně zalamovaná okna, jimiž se inspiroval Ernst Korner, architekt sousedního domu. Josef Gočár (1880–1945) patřil k nejvýznamnějším žákům Jana Kotěry. Byl představitelem kubistické architektury, v meziválečné době patřil k předním architektům republiky a ve svém díle rozvíjel jak národní styl, resp. rondokubismus, tak purismus a funkcionalismus. Řadu realizací má v Praze, výrazně se podílel na výstavbě moderního Hradce Králové, pracoval také pro Anglo-československou banku (Praha, Hradec Králové, Pardubice, Moravská Ostrava).
 • Year 1923–1924
 • Top 111 ano
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.833822
 • Longitude 18.288103
 • Address Nádražní 308/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek