Vila Julia Eisnera

 • Description Jedna z nejpěknějších ostravských vil náležejících k realizacím vegetabilní secese frankofonního zaměření ve městě se v současnosti nachází volně ve veřejném prostoru u zastávek městské hromadné dopravy. V době výstavby však daná lokalita představovala okraj souvislé zástavby centra města. Jednopatrová vila členitého obdélného půdorysu představuje celý vzorník výzdobných prvků vegetabilní secese s rostlinnými motivy na fasádách, s různotvarými věžičkami, segmentovými štíty, arkýři a okny členitých tvarů. Na severovýchodním nároží se nachází dřevěná zimní zahrada s dekorativně pojednanou konstrukcí. Fasády domu sestávají z kombinace hladké a strukturované omítky. Jejich autoři využívali celou škálu antropomorfních a rostlinných motivů včetně květinových terčíků s barevnými emailovými výplněmi. Rizalit s dvojramenným schodištěm na jižní straně domu navazuje na střední širší chodby, odkud jsou přístupné místnosti. Tento nejkvalitnější příklad secese a doklad měšťanského způsobu života sloužil v poválečném období Veřejné bezpečnosti, nyní zde působí Cizinecká policie.
 • Year 1903
 • Top 111 ano
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.838687
 • Longitude 18.287583
 • Address Milíčova 1231/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek