Nájemní vila Paula Hawlika

 • Description Na nároží Mlýnské a Milíčovy ulice stojí třípatrová nájemní vila členitého půdorysu s mělkými rizality, s arkýřem schodišťové osy a s trojúhelníkovými a polovalbovými štíty. Svou architekturou se stavba odlišuje od svého okolí. Autor projektu Paul Hawlik vtělil severskou inspiraci do plánů založených na asymetrické vertikální kompozici. Nový romantismus se projevil i v kombinaci materiálů, tedy lomového kamene soklu, obkladu z červených a bílých cihelných tvarovek, strukturální omítky, hrázdění ve vyšších patrech a obkladu štítů šindelem. Romantická nota se projevila jak ve vertikalismu celku, tak třeba v detailu, jakým je tvarování komínových hlavic se sedlovými stříškami. V kování vstupních dveří a v řešení kovového zábradlí dvojramenného schodiště se objevuje ještě přetrvávající vegetabilní dekor secesního původu. Dispozice rozměrných bytů (jeden byt – jedno podlaží) je uspořádána kolem ústřední vstupní haly. V tom se zračí anglikanismus v uspořádání vilového bydlení, jenž na přelomu 19. a 20. století představoval výraznou módní vlnu. V této realizaci tak Hawlik propojil novoromantismus a anglofilii s dozníváním vegetabilní secese.
 • Year 1908
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.838247
 • Longitude 18.287910
 • Address Milíčova 1343/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek