Hotel Gambrinus s Radvanickou pivnicí

 • Description Původně dvoupatrový dům s trojosým průčelím završeným volutovým štítem s fasádou v pojetí pozdní novorenesance z režného cihelného zdiva navrhl Felix Neumann pro svého otce Emanuela, vlastnícího pivovar v Radvanicích. V přízemí se nacházel sál velkého pohostinství, patra sloužila hotelovému provozu. Po 1. světové válce zakoupila budovu pražská Úvěrní banka a přestavěla ji pro potřeby své filiálky. Dům byl tehdy zvýšen o patro, opatřen novým průčelím s omítanou fasádou a završen dynamicky modelovaným štítem s maskou Merkura, typickým projevem klasicizujícího dekorativismu 20. let minulého století. Zachovány zůstaly prostory přízemí i reprezentativní schodiště ve středním traktu.
 • Year 1891–1893, 1923–1925
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.836147
 • Longitude 18.292008
 • Address Masarykovo nám. 37/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek