Nájemní dům A. Wechsberga

 • Description Čtyřpatrový dům v řadové zástavbě se zkoseným půdorysem patřil v době svého dokončení k nejvyšším obytným domům Moravské Ostravy. Na obchodní parter navazovaly kancelářské prostory a ve vyšších patrech byty. Architekt Felix Neumann měl v té době za sebou pokusy o využití stylového rejstříku historismu i vegetabilní secese. Zde kombinoval secesní organické linie s uplatněním barokní modelace. Nejvýrazněji je to patrné v uličním průčelí s bohatým a organicky pojatým dekorem hlavic pilastrů i dalších částí. Průčelí ukončuje dynamicky modelovaný štít. Hmota domu je ukončena mansardovou střechou. Cenný příklad secesní architektury s barokně modelovanými prvky.
 • Year 1907
 • Top 111 ano
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.836466
 • Longitude 18.294192
 • Address 28. října 105/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13065570&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 12177/8-3245