Obchodní a obytný dům Jana Pešata

 • Description Jan Pešat, jemuž patřil jeden z domů na dnešním Masarykově náměstí v centru Moravské Ostravy, hledal architekta, který by dovedl zastavět hloubkovou středověkou parcelu. Jednalo se mu o to, aby mohl postavit na místě starého domu, poškozeného výstavbou obchodního domu Baťa na sousední parcele, moderní polyfunkční dům. Brněnský architekt Bohuslav Fuchs měl již za sebou zkušenost s projektem hotelu Avion v centru Brna, situovaného v podobně složité urbanistické situaci. Vytvořil tak v Ostravě jeden z ukázkových příkladů funkcionalistické architektury. V případě tohoto čtyřpatrového domu s hloubkovou dispozicí, železobetonovou konstrukcí, plochou střechou a pásovými okny se musel zároveň vyrovnat se sousední moderní budovou Domu služby od firmy Baťa. Do náměstí se tak dům obrací v parteru nálevkovitě utvářeným vstupem, vítajícím příchozí. Na vstup navazuje organicky zakřivené schodiště do patra. Nálevkovité řešení vstupu však v současnosti není z náměstí patrné, neboť majitelé oddělili původně volný parter prosklenými dveřmi, aby vstup nesloužil některým jako toaleta. Průčelí domu člení barevné skleněné tabule, vyplňující parapety a pásová okna. V horním patře označuje průběžná lodžie byt majitele domu. Dispozice objektu je hloubková, přičemž směrem do dvora jednotlivá podlaží kaskádovitě vystupují. Ve středním traktu je umístěno dvojramenné schodiště. Brněnský architekt Bohuslav Fuchs (1895–1972) patřil k nejvýznamnějším architektům meziválečného Československa. Studoval na pražské Akademii u Jana Kotěry a po svém návratu do Brna se záhy stal nejvýraznějším představitelem purismu a funkcionalismu na domácí scéně.
 • Year 1932
 • Top 111 ano
 • Epoch 1931–1940
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.836031
 • Longitude 18.292966
 • Address Masarykovo nám. 15, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek