Dům služby Baťa / Radegastovna

 • Description Původně firma sídlila ve starším dvoupatrovém domě, stojícím na místě pozdější novostavby. Koncem 20. let minulého století se firma Baťa rozhodla na nároží vystavět funkcionalistický obchodní dům velkoměstského měřítka, odpovídající moderním vzhledem s prosklenými fasádami nejnovějším realizacím firemních Domů služby, jaké představoval například Dům služby Baťa v Praze na Václavském náměstí od architekta Ludvíka Kysely z let 1927–1929. Projekt Domu služby v Moravské Ostravě navrhla dvojice v Praze působících mladých architektů František Stalmach a Jan Svoboda. Volba projektantů vycházela pravděpodobně z faktu, že F. Stalmach pocházel z rodiny, která firmě prodala jeden z domů u nároží. Návrh dále rozpracovala zlínská firemní projekční kancelář, aby budova odpovídala představám korporátního stylu firmy Baťa. Výsledkem byla čtyřpatrová budova na obdélném půdorysu s proskleným parterem a s fasádami, členěnými bílými parapetními výplněmi a pásy horizontálních oken. V horním podlaží hranolová hmota mírně ustupuje a je opatřena do náměstí i ulice terasami. Zadní část domu na nároží Zeyerovy ulice a třídy 28. října, oddělená od původní části dilatací, byla k obchodnímu domu přistavěna až v 80. letech minulého století. Dům byl sice v letech 2002–2003 rekonstruován a interiérově upraven, avšak v nedávné době firma Baťa objekt opustila a zřídila si prodejnu v obchodním centru Karolina. Nyní v přízemí bývalého obchodního domu funguje restaurace Radegastovna. Architekti František Stalmach (1903–1985) a Jan Svoboda (1904–?) založili společnou projekční kancelář v roce 1930 a provozovali ji až do závěru 40. let minulého století, kdy emigrovali před komunistickou diktaturou. F. Stalmach studoval na pražské Akademii u profesora Josefa Gočára. Ve svém společném díle rozvíjeli F. Stalmach a J. Svoboda principy funkcionalismu. Po emigraci působil F. Stalmach jako architekt v Kanadě, J. Svoboda zase ve Spojených státech amerických.
 • Year 1930–1931
 • Top 111 ano
 • Epoch 1931–1940
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.835986
 • Longitude 18.293060
 • Address Masarykovo nám. 15, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek