Radniční fronta nájemních domů

 • Description Podél radniční jihovýchodní fronty probíhala až do první poloviny 19. století hlavní ulice Moravské Ostravy směrem k mostu přes řeku Ostravici. Tuto trasu v současnosti pro představu tvoří ulice Velká, Masarykovo náměstí a ulice Kostelní. Jednopatrové měšťanské domy s podloubím, jaké obklopovaly tehdejší Velké náměstí, dávaly Moravské Ostravě maloměstský ráz, což přestávalo na přelomu 19. a 20. století odpovídat skutečnosti. V rámci asanace středu města se v období před 1. světovou válkou uskutečnila celková přestavba této fronty náměstí. Na hloubkových parcelách namísto jednopatrových domů s podloubími vznikly v krátkém časovém období mezi lety 1911 až 1913 třípatrové nájemní pozdně secesní domy s příměsí klasicismu, historismu a neobiedermeieru. Nejednalo se však pouze o otázku stylu, nýbrž i zachování měřítka, a to zvláště ve vztahu k památce – staré radnici. Stavební úřad upravil průběh uliční čáry. Především si však hlídal, aby vzhled domů uchoval starobylý ráz této části města a aby domy svým měřítkem nezastínily důležitou městskou dominantu a památku – radnici s její starobylou věží. Proto se relativní velikost domů zmenšuje směrem k uvedené památce a zatímco dům na nároží Střelniční a kostelní ulice je největší, dům u radnice se musel svou velikostí přizpůsobit a nesměl mít střechu završenou věžičkou, jež by příliš narušila dominantu radnice.
 • Year 1912–1913
 • Top 111 ne
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.835289
 • Longitude 18.293355
 • Address Masarykovo nám. 1498/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek