Nájemní dům dr. Karla Krause

 • Description Severozápadní strana Jiráskova náměstí je tvořena mohutným čtyřpatrovým domem na půdorysu U s mansardovou střechou. Svou kompozicí i výzdobou se objekt hlásí k novobaroknímu historismu, příznačnému pro období kolem roku 1910. Objekt má dvoupodlažní parter velkoměstského měřítka, odpovídající celkové kompozici. Druhé až čtvrté patro člení vysoký pilastrový řád s organickými hlavicemi. Hlavní průčelí po stranách zvýrazňují trojboké arkýře, kryté oplechovanými helmicemi. Bohatou štukovou výzdobu dotvářejí nad okny segmentové frontony s mušlovými motivy. Trojosou střední část průčelí završuje nástavec se segmentovým štítem, zdobeným akantovou rozvilinou, lemující okno ve tvaru volského oka. Dispozice domu je dvojtraktová, směrem do dvora je hmota doplněna cylindrickým rizalitem, v němž se nachází oválné spojovací schodiště.
 • Year 1912
 • Top 111 ne
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.836711
 • Longitude 18.290986
 • Address Jiráskovo nám. 159/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek