Dům umění

 • Description Dům umění představuje jeden z nejlepších příkladů puristické architektury 20. let minulého století nejen v samotné Ostravě, nýbrž v celém tehdejším Československu. Jednalo se původně o stavbu iniciovanou Spolkem pro postavení výstavního pavilonu v Moravské Ostravě. Dům sloužil jednak k prezentaci sbírky výtvarného umění, darované stavitelem Františkem Jurečkou, jednak poskytoval prostory pro výstavy tehdejšího moderního umění i pro přednášky a další aktivity usilující o kultivací ostravské společnosti a zdejšího utilitárně zaměřeného prostředí. Jednopatrová budova z režného cihelného zdiva na půdorysu T s plochými střechami se obrací hlavním a asymetricky komponovaným průčelím do Umělecké ulice a tvoří ústřední dominantu v průhledu z Nádražní třídy. Hlavní vchod se vstupním schodištěm je umístěn v ústředním převýšeném rizalitu a je komponován na osu Umělecké ulice. V přízemním jižním křídle Domu umění se nachází velký výstavní sál s hranolovým světlíkem. Obě další křídla jsou jednopatrová. V křídle západním se nachází v přízemí přednáškový sál s bočním osvětlením, v patře pak dva menší sály opět s hranolovými světlíky. V přízemí i v patře severního křídla se původně nacházely provozní a spolkové místnosti společně s hlavním schodištěm z vestibulu do patra a vedlejším spojovacím schodištěm se zvláštním vchodem. Vstupní vestibul tvoří zároveň komunikační prostor mezi jednotlivými křídly a slouží rovněž jako společenská místnost, zvláště v případě vernisáží a různých dalších akcí. Projekt budovy vznikl na základě výsledků architektonické soutěže v roce 1923. Vybraní mladí architekti se výrazně inspirovali muzeem v Hradci Králové svého učitele Jana Kotěry a holandskou cihlovou architekturou. Architekti František Fiala (1895–1957) a Vladimír Wallenfels (1895–1962) studovali na pražské Akademii u Jana Kotěry a tvorbou svého učitele se inspirovali zvláště ve společném projektu ostravského výstavního pavilonu.
 • Year 1923–1926
 • Top 111 ano
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.834044
 • Longitude 18.286724
 • Address Jurečkova 1750/9, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek