Restaurační a obytný dům Erwina Bergera

 • Description Jiráskovo náměstí představuje jedno z nejkrásnějších náměstí v Ostravě. Je to prostor zformovaný převážně zástavbou z období prvních dvou desetiletí 20. století. Pozdní historismus se zde spojuje s pozdní secesí a vytvářejí opravdu pozoruhodný prostorový a výtvarný celek. Čtyřpatrový řadový dům v jihovýchodní frontě náměstí je jednou ze staveb utvářejících charakter místa. Přední část domu je dvojtraktová se sedlovou střechou, střední užší část s dvojramenným schodištěm a zadní s provozními místnostmi s plochou střechou. V hlavním průčelí postranní valené vstupy uvozují výkladec prodejny. Průčelí člení v prvním až třetím patře dva trojboké arkýře, propojené dvojicí stříšek. Mezi arkýři se nachází lodžie s kovovým zábradlím. Fasáda posledního patra a trojúhelníkového štítu je zdobena „textilním“ pozdně secesním dekorem. Filigránský dekor se objevuje i v rámování otvorů a k vymezení suprafenester. Felix Neumann v případě tohoto domu vytvořil kvalitní příklad pozdní secese s inklinací k neobiedermeieru.
 • Year 1912–1913
 • Top 111 ne
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.836604
 • Longitude 18.291788
 • Address Jiráskovo nám. 35/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek