Hotel Slavia

 • Description Dvoupatrová budova bývalého hotelu představovala průnik secesní architektury na periferii Moravské Ostravy. Jedná se o jednu z raných realizací architekta Otokara Béma. Tento žák vídeňského architekta a profesora na tamní Akademii inklinoval před rokem 1900 k propojování forem pozdního historismu a nastupující secese. Dům na půdorysu L se zkoseným nárožím a zvalbenou střechou má asymetricky rozvržená průčelí. Po stranách a u zkoseného nároží člení průčelí mělké rizality, ukončené volutovými šítky a na nároží atikovým štítem. V úrovni patra rizality osazeny okny s edikulami. Antropomorfní reliéfy v druhém patře doplňují v rané secesi velmi obvyklé vavřínové věnce pod konzolami korunní římsy. V interiéru se zachovaly pozůstatky štukové výzdoby v sálech a na dvojramenném schodišti s dochovanou vitráží.
 • Year 1898
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.834976
 • Longitude 18.284892
 • Address Hollarova 1124/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek