Justiční palác

 • Description Justiční palác v pojetí individualistické moderny na nábřeží řeky Ostravice od pražského architekta Františka Vahaly, původem z Valašska, zastavuje podstatnou část bloku a představuje pokus o novou artikulaci říčního nábřeží. Součástí celku byl i obytný dům v ulici Na Hradbách. Palác se obrací k řece symetrickým průčelím, přičemž střední část o dvanácti osách je třípatrová s dvoupatrovým mělkým rizalitem a v ose s portálem hlavního vchodu, osazeným dvojicí figurálních soch od Ladislava Beneše. Postranní části budovy jsou čtyřpatrové. Jednotlivá podlaží oddělují parapetní a nadokenní římsy, parapetní plochy jsou omítané, meziokenní plochy z režného cihelného zdiva. Okenní otvory zdůrazňují výrazné plastické šambrány. V patře středního křídla se nachází soudní sál, v boční části pak vazební věznice. K ní byla zřízena přístavba. Architektura spojuje poučení modernou s vlivem holandské cihlové architektury a přispívala k formování Moravské Ostravy nejen jako průmyslového, nýbrž také jako správního centra celého Ostravska.
 • Year 1924–1928
 • Top 111 ne
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.838611
 • Longitude 18.294331
 • Address Havlíčkovo nábř. 1835/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek