Železniční stanice Ostrava-střed

 • Description Malé železniční nádraží poblíž centra města, součást Ostravsko-frýdlantské trati spojující Ostravsko s Pobeskydím, představuje ohlas maloměsta v samém centru velkoměsta. Trať byla zprovozněna společně s výstavbou nádraží roku 1871. Původní patrová budova však byla posléze doplněna přístavky a upravena. Trojosé hlavní průčelí, v přízemí prolomené segmentovým hlavním vstupem krytým kovovou markýzou. Po stranách se nacházejí přízemní přístavky a přízemní křídla s valeně zaklenutými okny. Uvnitř dispozice je dvoupodlažní vestibul a směrem ke kolejišti bylo pro čekající zřízeno kryté nástupiště s litinovými sloupky. Fasády člení lizénové rámy, vyplněné strukturální omítkou. Rekonstrukce z roku 2002 vedla k náznakové rehabilitaci stavby s prvky pozdní secese.
 • Year 1910–1912
 • Top 111 ne
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.828999
 • Longitude 18.282476
 • Address Frýdlantská 499/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek