Moravskoostravská spořitelna s knihovnou / Radnice Moravské Ostravy a Přívozu

 • Description Karel Kotas se zúčastnil roku 1927 architektonické soutěže na městskou spořitelnu radikálním funkcionalistickým návrhem. Realizační projekt však přepracoval pravděpodobně dle podnětů zástupců stavebníka, jímž byla městská spořitelna, v pojetí kubizujícího nového klasicismu. Ústřední podkovovité čtyřpatrové křídlo s posledním patrem skrytým za převýšenou atikou má parter obložený žulovými deskami a opatřený širokým portálem vstupu. Průčelí kombinující umělý a přírodní kámen s omítkou rytmizují přízední pilíře s kubisticky tvarovanými mohutnými hlavicemi. Uvnitř této části budovy se nachází podkovovitá dvorana s ochozem v patře a se světlíkem zakrytým prosklenou střechou. Ve dvoraně jsou zachovány některé prvky a detaily pocházející z původního zařízení spořitelny nebo jím inspirované. Boční křídlo, určené k administrativě, sloužilo po desetiletí městské knihovně, která zde sídlila až do roku 1996. Ke škodě stavby i města byla tato část budovy přestavěna k bankovnímu využití a stavební zásahy negativně změnily dispoziční uspořádání objektu. Karel Kotas touto monumentální stavbou, inspirovanou mimo jiné dobovou italskou tvorbou, doložil svou schopnost splnit představy klienta, neboť jen o pár let dříve navrhl na nedalekém Smetanově náměstí funkcionalistický obchodní dům firmy Brouk a Babka. V nedávné minulosti byl proveden stavebněhistorický průzkum a budova již vyžaduje citlivou památkovou obnovu.
 • Year 1928–1930
 • Top 111 ano
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.834234
 • Longitude 18.288950
 • Address Tyršova 555/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek