Nájemní dům Gustava Korna

 • Description Původně jednopatrový nárožní novobarokní dům Ernst Korner přestavěl a zvýšil o jedno podlaží. Vstupní asymetrické průčelí s hlavním vchodem v jednoduše členěném portálu je dvojosé a završené v úrovni patra balkonem s čučky a balustrádou. V patře se nachází arkýř, v úrovni druhého patra s balkonem, opatřeným kovovým dekorativním zábradlím. Průčelí domu do Šmeralovy ulice je šestiosé s postranními jednoosými mělkými rizality, zvýrazněnými vysokým pilastrovým řádem s římsovými hlavicemi. Průčelí člení pásová rustika a korunní římsa se širokými mutuli. Hned za vstupem se nachází prostor oválného jednoramenného schodiště. Dům představuje v posledně realizovaném stylovém modu doznívání neobiedermeieru po 1. světové válce.
 • Year 1898–1899, 1920–1921
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.838016
 • Longitude 18.291128
 • Address Dvořákova 1117/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek