Nájemní dům v ulici Čs. legií

 • Description Pozoruhodný nárožní třípatrový dům s mansardovou střechou byl od roku 1968 sídlem předváděcího kina, od roku 1990 otevřeného pro veřejnost. Až do roku 2005 v něm fungovala Minikino kavárna, takže mnozí Ostravané jej znají nejen jako pěkný činžák v centru města. Dům představuje pozoruhodný příklad pozdní secese a jeho vikýře se záclonovitým tvarováním ve hmotě mansardové střechy i nárožní věž poutají pozornost při vyústění Tyršovy ulice do ulice Čsl. legií. Průčelí domu zdobí celá řada pozdně secesních prvků. V ose parteru se nachází v hlavním průčelí portál hlavního vchodu, uvozený replikami původních dřevěných výkladců. Hlavní průčelí uvozuje v prvním až třetím patře dvojice trojbokých arkýřů, ukončených závojovými vikýři. Okenní osy druhého a třetího patra oddělují lizénové rámy s keramickým bílo-černým obkladem. Nároží řešeno podobně, boční průčelí asymetrické. Dvojramenné schodiště s dekorativním kovovým zábradlím v zadním traktu domu se zachovanou výzdobou. Dům tak představuje jednak památku pozdní secese a zároveň jedno z míst, kde se původní represivní instituce přeměnila po roce 1989 v důležitý bod na kulturní mapě města.
 • Year 1908–1909
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.835905
 • Longitude 18.287271
 • Address Čs. legií 1364/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek