Obytný dům pojišťovny Fénix s kavárnou Fénix

 • Description Nyní velmi zchátralý dům představoval ve své době luxusní adresu. Pětipatrový dům na půdorysu ve tvaru U s převýšenou hranolovou věží na severovýchodním nároží. Objekt odpovídá svým pojetím dalším stavebním počinům pojišťovny Fénix, jejíž ústředí bylo ve Vídni. V tomto případě se jedná o reprezentativní budovu s parterem určeným pro mondénní kavárnu Fénix, zařízenou v pojetí art déco. Budova upoutává jednoduše traktovanou hmotou parteru, následně se zkoseným parapetem s průběžnou římsou. Parapetní římsy člení průčelí obytné části, rytmizovaná okny a balkony na nároží. Páté patro je řešeno s terasami do ulice. Fasády, v současnosti značně narušené, byly pojednány v úrovni parteru v umělém kameni. Celek představuje ukázkový příklad nové věcnosti, jenž by si zasloužil příkladnou obnovu.
 • Year 1929
 • Top 111 ne
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.835964
 • Longitude 18.288039
 • Address Tyršova 885/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek