Obytný a obchodní dům v ulici Čs. legií

 • Description Potřeba zastavovat parcely v centru města vedla k vytvoření projektu tříkřídlého pětipatrového polyfunkčního domu na půdorysu U v blokové zástavbě s plochou střechou. Dům je součástí bloku, takže se chová jako ostatní objekty v okolí. Jeho členění tomu také odpovídá. Parter se otevírá do ulice podloubím a domovní první patro, určené pro služby, je zformováno jako vystupující samostatná hmota s nepřerušovaným pásovým oknem. Nad tímto podlažím se nachází obytná část domu. Hlavní průčelí je tvořeno skladbou obdélných oken a užších pásových okének obslužné části bytů v rytmu 1+2+1+2+1+2+1, zatímco boční průčelí jsou osazena dvojicemi jednoosých arkýřů a jedné další osy. Příklad pozdního internacionálního stylu, výjimečně vstřícný k tradičnímu městskému prostředí.
 • Year 1969–1971
 • Top 111 ne
 • Epoch 1961–1970
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.837081
 • Longitude 18.290463
 • Address Čs. legií 2820/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek