Revírní bratrská pokladna / Hotel Mercure

 • Description Areál třípatrové administrativní budovy a dvou obytných domů na půdorysu ve tvaru E se zvalbenými střechami byl přestavěn do podoby hotelu sítě Mercure. Původně se jednalo o areál sloužící pojištění zaměstnanců v těžebním průmyslu, doprovodný projev reformy systému nemocenského pojištění. Hlavní průčelí orientované do Českobratrské ulice má symetrické rozvržení a je členěno středním devítiosým rizalitem s hlavním vchodem a pětiosou střední částí s vysokým pilastrovým řádem, završenou pěti atikovými trojúhelníkovými štítky s okny. I boční průčelí domů se vyznačuje plastickým zpracováním včetně kubizujících portálů domovních vchodů. V interiéru se zachovalo řešení vestibulu, tříramenného hlavního schodiště a velkého sálu v druhém patře s dřevěným táflováním, dvojicí soch Augustina Handzela a původními osvětlovacími tělesy. Moravskoostravští projektanti a stavitelé se v této budově nechali ovlivnit pozdně kubistickou tvorbou pražského architekta Josefa Gočára, podle jehož návrhu vznikla v centru Ostravy filiálka Anglo-československé banky.
 • Year 1924–1928
 • Top 111 ano
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.839420
 • Longitude 18.288478
 • Address Přívozská 1742/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek