Německé reálné gymnázium / Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

 • Description Velká školská budova, kombinující ve svém výrazu historizující tvarosloví a formy nastupující secese, nyní představuje jedno ze sídel Ostravské univerzity v centru města. Původně se jednalo o sídlo Německého reálného gymnázia. Tato dvoupatrová asymetrická stavba na půdorysu U je u nároží zvýrazněna věží s oktogonální oplechovanou helmicí. Hlavní průčelí s rytmem 1+3+9+2 zdůrazňuje trojosý vstupní rizalit s vysokým sloupovým řádem s korintskými hlavicemi a atikovým štítem. Ostatní části všech průčelí rytmizuje vysoký pilastrový řád s edikulami. Do Přívozské ulice je vysazen v úrovni druhého patra arkýř s valeně zaklenutým oknem a pilastrovým řádem. Ve výzdobě se objevují dubové ratolesti, symbol němectví. V zadním traktu se nachází dvojramenné schodiště s kovovým secesním zábradlím. Budova představuje školskou stavbu novobarokního pojetí se secesním detailem a novodobými intervencemi.
 • Year 1899–1901
 • Top 111 ano
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.839586
 • Longitude 18.289020
 • Address Českobratrská 1182/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek