Nájemní dům Felixe Neumanna

 • Description Jeden z nejkvalitnějších příkladů obytných domů ve stylu vegetabilní secese si postavil na nároží nynější Českobratrské a Přívozské ulice moravskoostravský architekt Felix Neumann. Výzdoba se stuhovými motivy a květy charakterizuje průčelí, dotvořená je balkony s kovovým zábradlím. Jedná se o dům se zvalbenou střechou a s polygonálním nárožním arkýřem s cibulovitou bání. Hlavní průčelí v přízemí sedmiosé, v patrech asymetrické, neboť u nároží je štukový figurální reliéf, zarámovaný rostlinným dekorem. Střední trojosou část uvozují dva dvojosé arkýře. Nad nimi i nad schodišťovou osou segmentové štítky, střední s datací 1902. Boční průčelí je čtyřosé se středním dvojosým arkýřem, ukončeným balkonem a štítem. Pod korunní římsou a ve vrcholech arkýřů se nachází vegetabilní výzdoba a ženské maskarony. V předním traktu se dochoval prostor schodiště se zdobeným kovovým zábradlím, secesními dveřmi a štukovou výzdobou. Dům představuje velmi dobrý příklad vegetabilní secese inspirovaný frankofonním art nouveau.
 • Year 1902
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.839323
 • Longitude 18.289085
 • Address Českobratrská 1229/13, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek