Dům lékaře Ignáce Langa / Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava

 • Description Jednopatrový dvoukřídlý dům s polygonálním arkýřem v nároží a valbovou střechou představuje příklad první fáze zástavby nového jádra Přívozu z 2. poloviny 90. let 19. století v intencích pozdního historismu s uplatněním novogotických forem. Při opravě fasády byly nalezeny a zrestaurovány v suprafenestrách oken německé nápisy, týkající se mj. autorství projektu domu.
 • Year 1895–1896
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Přívoz
 • Latitude 49.851154
 • Longitude 18.272069
 • Address Wattova 430/5, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13066606&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 15406/8-3052
 • foto: Roman Polášek