Nájemní dům U Tiskárny 607/7

 • Description Nájemní obytný dvoupatrový dům v řadové zástavbě ulice U Tiskárny byl postaven ve stylu vegetabilní secese. Pod mohutnými frontony oken v prvním patře jsou dochovány ženské maskarony ve vavřínových věncích. Také další formy odpovídají vegetabilní secesi, včetně kovového zábradlí teras v úrovni podkroví. Postranní rizality završují oválné štíty s příznačnými secesními francouzskými okny ve tvaru písmen omega.
 • Year 1902
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Přívoz
 • Latitude 49.849207
 • Longitude 18.272305
 • Address U Tiskárny 607/7, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13066695&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 15832/8-3050
 • foto: Roman Polášek