Nájemní dům U Tiskárny 546/5

 • Description Jednopatrový dům související s první fází zástavby nového jádra Přívozu dostal pravděpodobně v pozdějším období novoklasicistní průčelí. V letech 1924–1925 zde pracoval jako redaktor komunistických novin Klement Gottwald. Dům byl z tohoto důvodu před rokem 1989 kulturní památkou. Vzhledem ke kultivované novoklasicistní podobě objektu a jeho začlenění do urbanismu jádra Přívozu podle regulačního plánu Camilla Sitteho zůstal objekt součástí památkového fondu i po roce 1989.
 • Year asi 1900
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Přívoz
 • Latitude 49.849293
 • Longitude 18.272409
 • Address U Tiskárny 607/7, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13230188&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 35104/8-2203
 • foto: Roman Polášek