Nájemní dům v ulici U Tiskárny 578/1

 • Description Nárožní dvoupatrový dům ve významné urbanistické pozici podle regulačního plánu Camilla Sitteho tvoří pohledovou dominantu v průhledu Chopinovou ulicí z náměstí Svatopluka Čecha. Jeho roli podtrhuje nárožní věžová nástavba s volutovým štítem, zdůrazňující zalomení bloku i ulic Chopinovy a U Tiskárny. Dům náleží k projevům pozdního historismu s eklektickým propojením neorenesančních a klasicizujících forem.
 • Year asi 1900
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Přívoz
 • Latitude 49.849449
 • Longitude 18.272922
 • Address U Tiskárny 578/1, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13230968&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 47225/8-3048
 • foto: Roman Polášek