Nájemní dům v ulici Hlávkova

 • Description Nárožní historizující dům s arkýřem zvýrazněným cibulovitou helmicí byl po roce 1989 zachráněn a rekonstruován. Stavba totiž v 2. polovině 20. století natolik zchátrala, že z ní zůstalo zachováno pouze torzo. Přesto se dům podařilo opravit, a obnovit tak jeho roli ve zformování nároží jednoho z bloků centra Přívozu podle regulačního plánu Camilla Sitteho.
 • Year 1901
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Přívoz
 • Latitude 49.850365
 • Longitude 18.271468
 • Address Hlávkova 592/1, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13230992&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 47271/8-3042
 • foto: Roman Polášek