Nájemní dům v ulici Na Hradbách

 • Description Dvoupatrový nárožní obytný nájemní dům se zkoseným nárožím, zdůrazněným v úrovni prvního a druhého patra arkýřem kruhového půdorysu, má bohatě zdobenou fasádu. Jedná se o jeden z prvních příkladů raně secesní architektury v tehdejší Moravské Ostravě. Plastické pojetí výzdoby sice ještě ctí historické vzory, avšak svou plošností již akcentuje novou secesní estetiku. V parteru je mělká pásová rustika a kordonová římsa odděluje spodní část fasády od vyšších pater. Tam je zvláště v úrovni druhého patra štuková výzdoba provedena ve formách inspirovaných vídeňskou secesní tvorbou. Vavřínové věnce, pochodně, akanty a festony vytvářejí bohatý dekorativní fundus zmíněné realizace. Architekt Otokar Bém (1868–1949) v této realizaci přinesl do Moravské Ostravy aktuální formy rané vegetabilní secese, které uplatnil i na Obchodní škole v Hradci Králové. Od konce 19. století Bém zakotvil v Moravské Ostravě a podílel se na návrzích celé řady zdejších význačných staveb.
 • Year 1898
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.837825
 • Longitude 18.293650
 • Address Na Hradbách 1111/19, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek