Nájemní dům v ulici Milíčova 288/3

 • Description Nájemní obytný a obchodní třípatrový dům koncipovaný jako dům v řadové zástavbě navazuje na sousední rohový objekt, situovaný na nároží ulice Čs. legií a Milíčovy ulice. Podobně jako sousední objekt je také příkladem architektury historismu, kombinující formy české novorenesance se secesním detailem. Budovu vystavěla stavební firma Františka Jurečky a Otakara Béma. V interiéru byly v průběhu 20. století provedeny výrazné utilitární stavební změny, které by měly být v současné době v rámci rekonstrukce zázemí Divadla Jiřího Myrona odstraněny a nahrazeny architektonicky zpracovaným řešením. Architekt Otokar Bém řešil tuto část bloku v jednotných formách, odvozených z budovy Občanské záložny, kterou navrhoval na počátku 20. století v intencích české novorenesance.
 • Year 1911–1912
 • Top 111 ne
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.836860
 • Longitude 18.288720
 • Address Milíčova 288/3, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek