Evangelický kostel

 • Description Evangelický kostel vytvořil novou dominantu v prostředí Českobratrské ulice. V architektonické soutěži se objevily návrhy vycházející z inspirace severskou architekturou, patrnou ve využití režného cihelného zdiva a převýšené, z gotiky odvozené kompozice. Realizovaná stavba má obdélný a členitý půdorys s asymetricky připojenou věží. Tu završuje oplechovaná polygonální helmice, umístěná na sedlové střeše. Hlavní průčelí s trojúhelníkovým štítem se do ulice otevírá valeným záklenkem hlavního vchodu. Trojlodí s dřevěným kazetovým stropem je na východní straně asymetricky rozšířeno o galerii v patře, navazující na galerii nad hlavním vchodem. Pětiboký presbytář, jemuž dominuje oltář, je zaklenutý. Na západní straně kostela se nachází kolumbárium. Součástí interiéru je původní vybavení, včetně dřevěných lavic se secesními kovovými kandelábry světel, lustry v lodi, dlažby apod. Kostel představuje příklad pozdně historizující architektury v intencích severské novorenesance s prvky a detaily odvozenými z gotiky i z nastupující secese.
 • Year 1905–1907
 • Top 111 ano
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.839074
 • Longitude 18.287196
 • Address Českobratrská 113/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek