Nájemní dům v ulici Milíčova 1484/1

 • Description Nájemní obytný a obchodní třípatrový dům na nároží ulice Čs. legií a Milíčovy ulice je příkladem architektury historismu, kombinující formy české novorenesance se secesním detailem. Budovu vystavěla stavební firma Františka Jurečky a Otakara Béma. V interiérech byly v průběhu 20. století provedeny výrazné utilitární stavební úpravy, které by měly být v současné době odstraněny v rámci rekonstrukce zázemí Divadla Jiřího Myrona a nahrazeny architektonicky zpracovaným řešením. Architekt Otokar Bém se tak hodlal vyrovnat se sousední budovou Občanské záložny, jím navrženou na počátku 20. století v intencích české novorenesance.
 • Year 1911–1912
 • Top 111 ne
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.836722
 • Longitude 18.288934
 • Address Milíčova 1484/1, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek