Nájemní dům v ulici Kostelní

 • Description Nárožní jednopatrový dům s obytným podkrovím a mansardovou střechou dokládá, že v bezprostředním centru Moravské Ostravy i po roce 1900 vznikaly domy drobného měřítka. Dům byl několikrát utilitárně přestavován, v roce 1927 získal mansardové obytné podkroví se segmentově završenými štíty. Dokonce byl dispozičně napojen na sousední větší objekt. Přesto si zčásti uchoval, zvláště v úrovni prvního patra, bohatě řešenou fasádu s pilastry s kompozitními hlavicemi, okenní otvory s frontony a suprafenestrami, to vše pojaté v intencích novobaroka, ovšem dílčím způsobem ovlivněného secesním dekorativismem.
 • Year 1907, 1927
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.836583
 • Longitude 18.295919
 • Address Kostelní 101/24, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek