Nájemní dům v ulici Dvořákova

 • Description Dvoupatrový nájemní obytný dům v řadové zástavbě s bohatě zdobeným a novobarokně pojatým uličním průčelím. V něm projektant kombinoval omítané části a části obložené keramikou, která imituje režné cihelné zdivo. Přízemí člení pásová rustika, okenní otvory a v příčné ose umístěný vchod. Tuto osu v úrovni prvního a druhého patra zdůrazňuje arkýř. Postranní osy zase zvýrazňují mělké jednoosé rizality s balkony na konzolách v úrovni patra. Okenní otvory mají bohatou štukovou výzdobu suprafenester a dynamicky pojaté frontony. Kultivovaný příklad výstavby v neobarokním stylu pozdního historismu.
 • Year 1897
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.838524
 • Longitude 18.292196
 • Address Dvořákova 1041/15, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek