Nájemní dům v ulici Dr. Šmerala

 • Description Nájemní obytný dvoukřídlý dům s neobarokní fasádou má nároží v úrovni prvního patra zdůrazněno polygonálním arkýřem. Průčelí v přízemí člení pásová rustika a okna mají valené záklenky. První a druhé patro spíná vysoký pilastrový řád, okna prvního patra mají dynamické a trojúhelníkové frontony s bohatou dekorativní výzdobou, okna v druhém patře lemuje ostění s ušima, zdobené kartušemi v rovině suprafenestry. Korunní římsa s konzolkami. Výplně otvorů (okna a dveře) jsou novodobá. Dům má v Památkovém katalogu poznámku, že je chráněn jen ve hmotě a v případě fasády, což byl v minulosti určitý způsob ochrany, který se dnes již nepoužívá a stavba se chrání jako celek včetně dispozičního uspořádání a řešení interiérů (např. řešení schodiště, chodeb, krovu ad.).
 • Year 1898
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.837939
 • Longitude 18.291853
 • Address Dr. Šmerala 1081/8, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek