Občanská záložna, nyní součást Divadla Jiřího Myrona

 • Description Dvoupatrová stavba v řadové zástavbě vznikla v sousedství českého Národního domu pro českou Občanskou záložnu. Stavba je provedena jakožto příklad české novorenesance s eklekticky zapracovanými vegetabilními motivy, například v mříži na mansardové střeše, odkazujícími k secesnímu dekorativismu. Parter člení pásová rustika a bosáž uvozující hlavní vchod s valeným záklenkem, zatímco okna a výkladce jsou zaklenuty segmentovými záklenky. V úrovni patra jsou sdružená okna uvozena novorenesančním rámováním s pilastry a římsovými frontony. V druhém patře jsou sdružená okna s valenými záklenky. Ve střední ose jsou v ploše fasády umístěny ve štuku provedené zemské znaky Moravy a Slezska. Nad korunní římsou je ve středním rizalitu nízká atika a obloučkový štít, který nese znak Českého království. Všechny tři znaky odkazují na státoprávní požadavek jednoty zemí Koruny české. Ve vestibulu schodiště se nachází pamětní deska na vystavění Občanské záložny. Architekt Otakar Bém (1868–1949) dal této stavbě (navzdory svému školení v moderně orientované speciální škole vídeňské Akademie výtvarných umění profesora Otto Wagnera) na základě přání stavebníka podobu ve stylu české novorenesance.
 • Year 1902–1903
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.836569
 • Longitude 18.288677
 • Address Čs. legií 1236/12, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek