Obytný a obchodní dům Heinricha Schnitzera

 • Description Původně se dům obracel svým dlouhým průčelím do Dlouhé ulice a kratším průčelím do třídy 28. října, avšak po demolici bloku domů mezi Dlouhou ulicí a Masarykovým náměstím, uskutečněné v 60. letech minulého století, je delší domovní průčelí patrné až z Masarykova náměstí. Jedná se o dům postavený na dlouhé parcele, čímž se přizpůsoboval historickému urbanismu centra Moravské Ostravy. Dům reprezentuje architekturu vegetabilní secese s dvoupodlažním obchodním parterem a s bohatě řešeným průčelím vyšších pater, kde se objevují motivy vavřínových věnců, segmentových forem nebo segmentového ukončení štítů, uvozujících celou kompozici průčelí.
 • Year 1904
 • Top 111 ne
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.835064
 • Longitude 18.291429
 • Address 28. října 28, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek