Nájemní dům v ulici 28. října 106/18

 • Description Rozsáhlý nárožní dům, vybudovaný ve 20. letech minulého století, je příkladem architektury tradicionalismu s dekorativními motivy. V sousedství domu stávala v Žerotínově ulici budova moravskoostravské synagogy, vypálené v březnu 1939 nacisty. Na tuto událost i na památku ostravské židovské komunity je na zdi domu v Žerotínově ulici umístěna pamětní deska.
 • Year 20. léta 20. století
 • Top 111 ne
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.836514
 • Longitude 18.293816
 • Address 28. října 106/18, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • Link to catalogue http://pamatkovykatalog.cz?element=13063489&action=element&presenter=ElementsResults
 • Register Id 12140/8-3246
 • foto: Roman Polášek