Nájemní dům v ulici 28. října 572/4

 • Description Třípatrový nájemní dům v řadové zástavbě s mansardovou střechou reprezentuje tradicionalisticky orientovanou linii v architektuře těsně před 1. světovou válkou. Symetricky komponované průčelí člení v úrovni prvního až třetího patra dva trojboké arkýře, uvozené pásy filigránského detailu. Celek završuje široký trojúhelníkový štít, umístěný na vysazené korunní římse. Parapety oken jsou zdobeny štukovými reliéfy s motivy košů s úrodou a akantovými rozvilinami. V zadním traktu je umístěno hlavní domovní schodiště s dochovaným kovovým zábradlím. V přízemí funguje velmi dobrá vinotéka a v patře zase Bulharský klub, v němž nyní působí improvizační divadlo Odvaz. Architektonické řešení domu čerpá z neoklasicismu, zároveň se v pojetí výzdoby projevuje vliv vídeňského neobiedermeieru, vycházejícího z poučení architekturou 1. poloviny 19. století.
 • Year 1912
 • Top 111 ne
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.837282
 • Longitude 18.295254
 • Address 28. října 572/4, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek