Český dům

 • Description Jednopatrový objekt na půdorysu ve tvaru T s uličním průčelím komponovaným v poměru 1+3+3+3+1 os se středním trojosým rizalitem. Přízemí je členěno pásovou rustikou, v patře je rizalit zvýrazněn polosloupy s korintskými hlavicemi a nad korunní římsou doplněn balustrádou se štítky, v prostředním znakem Českého království. Objekt je završen mansardovou střechou. V interiéru bylo původně trojramenné reprezentační schodiště a v patře sál se štukovou výzdobou. Příklad novobarokní architektury, záměrně odlišné od firemního stylu Vítkovických železáren, upřednostňujících němčinu v úředním i společenském styku.
 • Year 1899
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.812005
 • Longitude 18.274354
 • Address Výstavní 17/113, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česko
 • foto: Roman Polášek