Zámek / ředitelská vila v Ostravě-Vítkovicích

 • Description Pozdně klasicistní tzv. Zentralhaus patří k typu předměstské vily. Objekt je komponován na osu nedalekého hutního závodu. Hlavní průčelí jednopatrové stavby jsou zvýrazněna mělkými rizality s trojúhelníkovými štíty. Před zahradním průčelím je představena pětiosá litinová arkáda. Zvalbená střecha byla završena nevysokou věží s terasou. V centru přízemí se nachází dvoulodní chodba, na kterou navazuje dvojramenné schodiště, obojí nesené sloupy s korintskými hlavicemi. Dům sloužil jako ředitelská vila. Bydlel v ní například v letech 1876–1893 Paul Kupelwieser. V letech 2007–2008 proběhla rekonstrukce na reprezentativní sídlo Vítkovice Holding, a. s. V zahradě je umístěn cenný litinový pavilon.
 • Year 1847–1848, 2007–2008
 • Top 111 ano
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Vítkovice
 • Latitude 49.817142
 • Longitude 18.272262
 • Address Výstavní 80/99, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek