Dvojdům H. Hoffmannové a L. Sonnenscheinové

 • Description Jednopatrový, symetricky pojatý dvojdům s valbovou střechou. Jeho uliční průčelí je rozvrženo v poměru 1+4+1 os, přičemž postranní osy jsou otevřeny trojkřídlými okny, v parapetech zdobenými reliéfy s gryfy a harfou. Střední čtyři osy s dvojkřídlými okny mírně ustupují a jsou oddělené vysokým sloupovým řádem s dórskými kanelovanými sloupy. Postranní průčelí rozšiřují přízemní rizality verand s jednoramennými schodišti. Původně měl dvojdům dispozice obou částí zrcadlově shodné, dvojtraktové, posléze v poválečném období s ohledem na nové využití pro mateřskou školu byla provedena celá řada druhotných úprav. Jedná se o příklad klasicizujícího tradicionalismu.
 • Year 1922
 • Top 111 ne
 • Epoch 1921–1930
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level chráněno v rámci městské památkové zóny
 • Zone městská památková zóna Moravská Ostrava
 • Latitude 49.843786
 • Longitude 18.289712
 • Address Blahoslavova 1594/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
 • foto: Roman Polášek