Úřednická dvojvila v ulici Ruská

 • Description Jednopatrová omítaná dvojvila členitého obdélného půdorysu s nízkou valbovou střechou. Do ulice se obrací symetrickým průčelím s postranními mělkými dvojosými rizality. Uprostřed v přízemí se nacházejí dva obdélné hlavní vchody do domu. Postranní průčelí jsou rytmizována trojbokými rizality a v zadní části ustupují z uliční čáry. Dispozičně je stavba dělena střední průběžnou zdí, probíhající od vchodů celým domem a zrcadlově členěna do podélných traktů. Dům je svým výrazem blízký Anglické kolonii u Mírového náměstí z let 1878-1879. Příklad první fáze výstavby bytových domů v Nových Vítkovicích.
 • Year 1878–1879
 • Top 111 ne
 • Epoch 2. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone území nemá plošnou památkovou ochranu
 • Latitude 49.816283
 • Longitude 18.272273
 • Address Ruská 87/11, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česko
 • foto: Roman Polášek