Elektrická ústředna IV

 • Description Z důvodu rostoucí spotřeby elektrické energie byla roku 1911 zahájena stavba nové elektrické ústředny s plynovými motory, pohánějícími generátory o výkonu 2000 kW. Jde o jednolodní dvoupodlažní stavbu obdélného půdorysu z příhradové ocelové konstrukce vyplněné režným cihelným zdivem. Završuje ji mansardová střecha se světlíkem. Čelní průčelí do ulice se skladbou 2+3+2 os tvořené valeně zaklenutými okny, je završeno dynamicky modelovaným štítem. Podélná průčelí se segmentovými štíty je prolomena okny se segmentovými záklenky. Příklad pozdně secesní etapy firemního stylu železáren.
 • Year 1910–1914
 • Top 111 ne
 • Epoch 1911–1920
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Vítkovice
 • Latitude 49.816436
 • Longitude 18.274815
 • Address Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česko
 • foto: Roman Polášek