Dolní oblast Vítkovických železáren s vysokopecním areálem

 • Description V místech, kde se dnes rozkládá vysokopecní areál, se nacházela Rudolfova huť, založená roku 1828, a k ní roku 1847 přistavěná Anselmova huť. První vysoká pec byla zprovozněna roku 1836. V souvislosti se zakoupením železáren rodinou Rothschildů byl nastartován rozvoj podniku. V několika fázích byl celý vysokopecní závod přebudován a do struktury podniku začleněn jako závod č. 1. Fungoval do roku 1998. Od roku 1999 je prohlášena nejhodnotnější část za národní kulturní památku včetně vysoké pece č. 1 a 4, 5, ústředny VI, plynojemu a dalších částí. V současnosti je areál průchozí a jeho část je zpřístupněna veřejnosti včetně vysoké pece č. 1, Malého světa techniky (architekt Zdeněk Fránek) a multifunkční auly Gong. Aula vznikla konverzí plynojemu k novému účelu. Projekt vypracoval AP atelier pražského architekta Josefa Pleskota. Kovový obal plynojemu posloužil jako fasáda vnitřní vestavby v kombinaci železobetonu a oceli. V parteru se nachází zázemí objektu s vestibulem, kavárnou a galerií. V patře je umístěno zázemí hostů horního sálu - auly, která má kapacitu 1500 míst. Její uspořádání má podobu amfiteátru, navazujícího na mírně vyvýšené jeviště. Jeho zadní stěna je prosklená, čímž umožňuje průhled směrem k vysoké peci č. 1. Z novějších realizací je třeba zmínit spirálovitou nástavbu na vysoké peci č. 1 nebo novostavbu Velkého světa techniky na východní straně areálu, obojí opět podle návrhu AP atelieru architekta Josefa Pleskota.
 • Year od roku 1828, 1921, 2009–2012
 • Top 111 ano
 • Epoch 1. polovina 19. století
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level národní kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Vítkovice
 • Latitude 49.819059
 • Longitude 18.279589
 • Address Ruská 2993, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek