Radnice v Ostravě-Vítkovicích

 • Description Jednopatrová stavba z režného cihelného zdiva na půdorysu ve tvaru E se do ulice obrací průčelím s kompozicí 4+1+2(5)+1+4 os. Střední rizalit je uvozen nízkými věžemi se zvonovitými helmicemi, doplněnými v ose budovy třetí věží. V přízemí se nachází dvouosý hlavní vstup se zahrocenými záklenky a tordovaným sloupem a trojdílná okna se zahrocenými záklenky. Dispozice budovy je trojtraktová, z přízemí vede reprezentační schodiště do patra. Sál je zastropený klenbou s dřevěným kazetováním. Příklad pozdního historismu s prvky německé pozdní gotiky a renesance, objevuje se i secesní detail. Budova je ovlivněna firemním stylem železáren, dokládá ambice obce dosáhnout povýšení na město.
 • Year 1901-1902
 • Top 111 ano
 • Epoch 1901–1910
 • Authors
 • Styles
 • Types
 • Protection level kulturní památka
 • Zone městská památková zóna Ostrava-Vítkovice
 • Latitude 49.815584
 • Longitude 18.266457
 • Address Mírové nám. 516/1, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Česko
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek
 • foto: Roman Polášek